หน้าแรก
+ สมัครใช้บริการ
+ จดทะเบียนโดเมนเนม
+ แก้ไขโดเมนเนม
+ ช่วยเหลือ
+ วิธีการชำระเงิน
+ แจ้งการชำระเงิน
+ ดูระบบของเรา
+ ดูรายชื่อลูกค้า
+ รู้จักเรา
+ ติดต่อเรา
  Linux Hosting 
+ Standard plan 100MB
+ Professional plan 200MB
+ Premium plan 500MB
+ Maximum plan 1,000MB
  Windows 2003 Hosting 
+ Standard plan 100MB
+ Professional plan 200MB
+ Premium plan 500MB
+ Maximum plan 1,000MB
  Reseller Hosting
+ Reseller Windows 2003
+ Reseller Linux
  Dedicated Service
  Colocation Service
  Online Help25
+ ระบบช่วยเหลือการตั้งค่า
+ คู่มือการใช้งาน CP
+ คำถามที่พบบ่อยๆ
+ ข้อตกลงการใช้บริการ
  Order online!
   
  Thaihostnow.com
ได้รับการจดทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องแล้ว

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
0108414800105
   
 
   
คู่มือการใช้งาน CP
 
PLESK6 - ระบบ Controlpanel สำหรับ Reseller  
Creating templates (hosting plans)
Creating a new hosting account
Modifying a hosting account
Suspending a hosting account
Deleting a hosting account
Creating a domain user
Managing your DNS zones
Changing a customer's Plesk control panel passwords
Creating a domain pointer
Generating a hosting account report
Adding your logo to the control panel & changing skins
Changing the skeleton file
Editing your company profile & password
Adding extra features/program to your site
   
PLESK6 - ระบบ Control panel สำหรับผู้ใช้ในแต่ละโดเมน  
Creating an POP email account
Creating a default (catchall) email account
Creating a email account in Outlook Express
Creating an email autoresponder
Creating a mail forward (redirect)
Creating an email alias
Using Webmail (Horde)
Creating a mailing list
Password protecting a directory
Creating a database
Managing a MySQL database with phpmyadmin
Managing your files with File Manager
Setting up a web user
Changing your passwords
Installing an SSL Certificate
Changing your control panel skin
Using Crontab
Monitoring site resources & statistics
Registering a new domain
Managing FrontPage Admin
Adding extra features to your site
Backing up/restoring your site files
***see below
   
PLESK6 - ระบบ Controlpanel และ Webbasemail สำหรับจัดการกับระบบ เมล์
Creating an email alias
Changing your email password
Creating a an email autoresponder
Creating a mail forward (redirect)
Changing your control panel skin
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Copyright 2002-2009 Thaihostnow.com โดย บริษัท เบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด
Contact thaihostnow@bestinternet.co.th Online 2 Visitor. 
เบอร์ติอต่อ : 02-9302622, 086-351-6678 เบอร์ FAX : 0-2930-2622 ต่อ 16 ข้อตกลงการใช้บริการ
Terms & Conditions